Sesja XXVII w dniu 20.07.2017r

Uchwała NR XXVII/266/2017 w sprawie:

zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kornice

Uchwała NR XXVII/267/2017 w sprawie:

zmiany nazwy ulicy w miejscowości Żerdziny

Uchwała NR XXVII/268/2017 w sprawie:

zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pietrowice Wielkie

Uchwała NR XXVII/269/2017 w sprawie:

zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pietrowice Wielkie

Uchwała NR XXVII/270/2017 w sprawie:

zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pietrowice Wielkie

Uchwała NR XXVII/271/2017 w sprawie:

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kornicy

Uchwała NR XXVII/272/2017 w sprawie:

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Pawłowie

Uchwała NR XXVII/273/2017 w sprawie:

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała NR XXVII/274/2017 w sprawie:

zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pietrowice Wielkie

Uchwała NR XXVII/275/2017 w sprawie:

rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pietrowice Wielkie

Uchwała NR XXVII/276/2017 w sprawie:

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska IV etap”

Uchwała NR XXVII/277/2017 w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2017–2026

Uchwała NR XXVII/278/2017 w sprawie:

zmian do budżetu Gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/279/2017 w sprawie

zmiany uchwały Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XXVI/263/2017 z dnia 21.06.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 682
Wytworzył:admin
Data wytworzenia:01-01-1970
Opublikował w BIP:
Data opublikowania:17-08-2017 09:09
Ostatnio zaktualizował:
Data ostatniej aktualizacji:01-01-1970 01:00