Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00zł.

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski.

Przedmiot przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00zł. (CPV 66130000-0)

Termin realizacji: (wymagany) - 25.09.2004r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Uwagi: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, lub pobrać ze strony www.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Marzena Kopczewska, e-mail: marzena@pietrowicewielkie, tel. 032-4198075, lok. 3, w godz. 9.00-13.00. fax 032-4198407.

Termin składania ofert: Upływa dnia 10.09.2004 o godzinie 11:00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1.

Otwarcie ofert: Nastąpi dnia 10.09.2004 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 8.

Pliki do pobrania:

Specyfikacja

Załączniki

 

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1408
Wytworzył:Administrator
Data wytworzenia:01-01-1970
Opublikował w BIP:Administrator
Data opublikowania:26-08-2004 10:56
Ostatnio zaktualizował:Administrator
Data ostatniej aktualizacji:01-01-1970 01:00