Wykonanie Planu Zagospodarowania Gminy

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5

Przedmiot zamówienia: Wykonanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie.

Nr CPV: 74000000-1(usługi architektoniczne)

Termin realizacji zadania: 30.11.2005

Kryteria wyboru ofert: Cena oferty 100 %

Uwagi: SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji 15 zł.

Osoba do kontaktu: Jerzy Reichel w godz. 8.00 - 15.00, tel. 32-4198075, fax 32-4198407

Wadium: Nie dotyczy

Termin składania ofert: Do dnia 23.12.2004 do godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego

Termin otwarcia ofert: 23.12.2004 o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 8

Uwagi: W przetargu mogą wziąść udział oferenci spełniający warunki określone w SIWZ.

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1380
Wytworzył:Administrator
Data wytworzenia:01-01-1970
Opublikował w BIP:Administrator
Data opublikowania:03-12-2004 11:10
Ostatnio zaktualizował:Administrator
Data ostatniej aktualizacji:01-01-1970 01:00