Zakup i transport opału do budynków komunalnychna sezon grzewczy 2007/2008.

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych

Przedmiot przetargu: „Zakup i transport opału do budynków komunalnych na sezon grzewczy 2007/2008”.

Termin realizacji: 7 dni po podpisaniu umowy. do 30.04.2008

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 % jak w SIWZ

Uwagi: Warunki udziału określa SIWZ, którą można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 3 w godzinach 8.00 - 15.00. lub pobrać ze strony internetowej. Uprawnieni do kontaktu z oferentami są Jerzy Reichel oraz Krystyna Kubiczek.

Termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego pok. nr 1, upływa dnia 10.07.2007r. o godz. 10.00. Termin otwarcia ofert: 10.07.2007r. godz. 10.30.

Sprostowanie: informujemy o zmianach w SIWZ, które ujeto w załączniku z dnia 02.07.2007

Wybór oferty: W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty została wybrana oferta i zawarta umowa w dniu 24.07.2007 z firmą Spółdzielnia Usług Rolniczych i Środowiskowych ul. 24 Źródlana 1, 47-480 Racibórz.

Cena oferty: 61.757,40 zł. Pozostałe warunki jak w ogłoszeniu

Plik do pobrania:

Opał 2007 2008

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1162
Wytworzył:Administrator
Data wytworzenia:01-01-1970
Opublikował w BIP:Administrator
Data opublikowania:02-07-2007 12:37
Ostatnio zaktualizował:Administrator
Data ostatniej aktualizacji:01-01-1970 01:00