Nadzór nad robotami budowlanymi w latach 2005-2006

Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel/fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro.

Przedmiot: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w latach 2005-2006 we wszystkich branżach".

Termin realizacji: 01.07.2005 r. - 31.12.2006

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - cena -100 %

Uwagi: Zamówienia można odebrać w siedzibie Urzedu Gminy pok. nr 3 w godz. 8.00-15.00. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Jerzy Reichel, e-mail: jerzy@pietrowicewielkie.pl, tel. 4198075, pok. nr 3 w godz. 8.00-15.00

Termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego pok. nr 1, upływa dnia 17.06.2005 r o godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8, dnia 17.06.2005 r. o godz. 11.00.

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1432
Wytworzył:Administrator
Data wytworzenia:01-01-1970
Opublikował w BIP:Administrator
Data opublikowania:03-06-2005 12:45
Ostatnio zaktualizował:Administrator
Data ostatniej aktualizacji:01-01-1970 01:00