Sesja XII w dniu 7.10.2019 r.

Uchwała Nr XII/101/2019
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

Uchwała Nr XII/100/2019
w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2019 rok

Uchwała Nr XII/99/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019–2026

Uchwała Nr XII/98/2019
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie - VII etap”

Uchwała Nr XII/97/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań leasingowych na zakup ciągnik dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich

Uchwała Nr XII/96/2019
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała Nr XII/95/2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki określenia tej opłaty

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 117
Wytworzył:ania
Data wytworzenia:01-01-1970
Opublikował w BIP:
Data opublikowania:31-10-2019 13:01
Ostatnio zaktualizował:
Data ostatniej aktualizacji:01-01-1970 01:00