Dowóz uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie gminy oraz dzierżawa autobusu

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel./fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO

Przedmiot przetargu: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie gminy oraz dzierżawa autobusu szkolnego w roku szkolnym 2005-2006”.

Termin realizacji: rok szkolny 2005-2006

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 % jak w SIWZ

Uwagi: Warunki udziału określa SIWZ, którą można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 3 w godzinach 8.00 - 15.00 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktu z oferentami są Jerzy Reichel oraz Cecylia Pawlasek.

Termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego pok. nr 1, upływa dnia 16.08.2005r. o godz. 9.30.

Termin otwarcia ofert: 16.08.2005r. godz. 10.00.

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1305
Wytworzył:Administator
Data wytworzenia:01-01-1970
Opublikował w BIP:Administator
Data opublikowania:04-08-2005 13:17
Ostatnio zaktualizował:Administator
Data ostatniej aktualizacji:01-01-1970 01:00