Remont ul. Osiedleńczej w Pawłowie

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO.

Przedmiot przetargu: Remont nawierzchni drogi ul. Osiedleńczej w Pawłowie(CPV 45233220-7).

Termin realizacji: (wymagany) - 30.12.2005.

Termin realizacji (pożądany) - 30.11.2005.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Uwagi: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Jerzy Reichel, e-mail: jerzy@pietrowicewielkie, tel. 032-4198075, lok. 3, w godz. 8.00-15.00. fax 032-4198407.

Termin składania ofert: Upływa dnia 13.10.2005 o godzinie 10:30. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1. 

Otwarcie ofert: Nastąpi dnia 13.10.2005 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 8.

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 951
Wytworzył:Administrator
Data wytworzenia:01-01-1970
Opublikował w BIP:Administrator
Data opublikowania:30-09-2005 15:07
Ostatnio zaktualizował:Administrator
Data ostatniej aktualizacji:01-01-1970 01:00