Modernizacja budynku OSP w Pawłowie

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 tel/fax 4198407 ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro.

Przedmiot: "Modernizacja budynku OSP w Pawłowie ze zmianą sposobu użytkowania

Termin realizacji: 20.08.2004 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: - cena -100 % SIWZ 

Uwagi: zamówienia można odebrać w siedzibie Urzedu Gminy pok. nr 3 w godz. 8.00-15.00. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Jerzy Reichel, e-mail: jerzy@pietrowicewielkie.pl, tel. 4198075, pok. nr 3 w godz. 8.00-15.00 

Termin składania ofert: w siedzibie Zamawiajacego pok. nr 1, upływa dnia 09.07.2004 r o godz. 9.00. 

Termin otwarcia ofert: 09.07.2004 r. o godz. 10.00.

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1525
Wytworzył:Administrator
Data wytworzenia:01-01-1970
Opublikował w BIP:Administrator
Data opublikowania:01-07-2004 10:29
Ostatnio zaktualizował:Administrator
Data ostatniej aktualizacji:01-01-1970 01:00