Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego


System Informacji Przestrzennej Pietrowice Wielkie
dostępny tutaj


Na terenie Gminy Pietrowice Wielkie obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

1. Uchwała nr VI/57/2019 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla obszaru położonego w miejscowości Pietrowice Wielkie

Pobierz PDF

2. Uchwała nr XXXVIII/367/2018 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie –Etap II

Pobierz PDF

3. Uchwała nr XXXVIII/366/2018 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla obszaru położonego w miejscowości Kornice

Pobierz PDF

4. Uchwałą nr XVIII/180/2016 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie – Etap II

Pobierz PDF

Załącznik

5. Uchwała nr XVIII/179/2016 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie – Etap I

Pobierz PDF

 

UCHWAŁA Nr VII/89/2007 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 10 sierpnia 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Amandów w granicach administracyjnych

Amandow_1000

Amandów_2000

UCHWAŁA Nr VII/88/2007 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 10 sierpnia 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Gródczanki w granicach administracyjnych

UCHWAŁA Nr XXV/279/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Gródczanki w granicach administracyjnych

Gródczanki_1000

Gródczanki_2000

UCHWAŁA Nr VII/90/2007 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 10 sierpnia 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla modernizacji drogi relacji Racibórz-Pietraszyn przez sołectwo Samborowice

Samborowice_modernizacja

UCHWAŁA Nr VII/91/2007 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 10 sierpnia 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji obejścia wsi Samborowice w ciągu drogi relacji Racibórz-Pietraszyn

Samborowice_obejście

UCHWAŁA Nr XXV/278/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Amandów w granicach administracyjnych

Amandów_zmiana

UCHWAŁA Nr XXIV/260/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi gminnej Pietrowice Wielkie oraz wsi Cyprzanów w granicach terenów zainwestowanych i terenów rozwojowych

UCHWAŁA Nr XXV/280/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania

Cyprzanów_1000

Cyprzanów_2000

UCHWAŁA Nr XXIV/257/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kornice w granicach administracyjnych

UCHWAŁA Nr XXV/281/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Kornice w granicach administracyjnych

Kornice_1000

Kornice_2000

UCHWAŁA Nr XXIV/254/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Krowiarki w granicach opracowania

UCHWAŁA Nr XXV/282/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Krowiarki w granicach opracowania

Krowiarki_1000

Krowiarki_2000

UCHWAŁA Nr XXIV/256/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Lekartów w granicach administracyjnych

UCHWAŁA Nr XXV/283/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Lekartów w granicach administracyjnych

Lekartów_1000

Lekartów_2000

UCHWAŁA Nr XXIV/264/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Maków w granicach opracowania

UCHWAŁA Nr XXV/284/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Maków w granicach opracowania

Maków_1000

Maków_2000

UCHWAŁA Nr XXIV/251/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji usług handlu, rzemiosła i drobnej wytwórczości w sołectwie Maków w granicach opracowania

UCHWAŁA Nr XXV/285/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy PietrowiceWielkie dla realizacji usług handlu, rzemiosła i drobnej wytwórczości w sołectwie Maków w granicach opracowania

Maków_1000

UCHWAŁA Nr XXIV/255/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Pawłów w granicach administracyjnych

UCHWAŁA Nr XXV/286/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Pawłów w granicach administracyjnych

Pawłów_1000

Pawłów_2000

UCHWAŁA Nr XXIV/258/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania

UCHWAŁA Nr XXV/287/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla wsi gminnej Pietrowice Wielkie oraz wsi Cyprzanów w granicach terenów zainwestowanych i terenów rozwojowych

Pietrowice Wielkie_Cyprzanów_1000

Pietrowice Wielkie_Cyprzanów_2000

UCHWAŁA Nr XXIV/253/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pietrowice Wielkie w granicach opracowania

UCHWAŁA Nr XXV/288/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Pietrowice Wielkie w granicach opracowania

Pietrowice Wielkie_1000

Pietrowice Wielkie_2000

UCHWAŁA Nr XXIV/259/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Samborowice w granicach opracowania

UCHWAŁA Nr XXV/289/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Samborowice w granicach opracowania

Samborowice_1000

Samborowice_2000

UCHWAŁA Nr XXIV/252/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Żerdziny w granicach administracyjnych

UCHWAŁA Nr XXV/290/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Żerdziny w granicach administracyjnych

Żerdziny_1000

 

 

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 9087
Wytworzył:admin
Data wytworzenia:28-11-2017
Opublikował w BIP:
Data opublikowania:11-04-2019 14:41
Ostatnio zaktualizował:admin
Data ostatniej aktualizacji:22-12-2022 12:53