Rok 2019

Uchwała nr 4200/III/173/2019  w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019

Uchwała nr 4200/III/103/2019 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała nr 4200/III/262/2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała nr 4200/III/263/2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 913 705,87 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała nr 4200/III/264/2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2026

 

 

Uchwała RIO Nr 4200/III/173/2019  w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 400
Wytworzył:admin
Data wytworzenia:25-04-2019
Opublikował w BIP:admin
Data opublikowania:25-04-2019 09:15
Ostatnio zaktualizował:admin
Data ostatniej aktualizacji:25-09-2019 10:38