Gospodarka Odpadami Komunalnymi


INFORMACJA DOT. WYWOZU ODPADÓW NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE

Na terenie gminy zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Fabrycznej w Pietrowicach Wielkich czynny w każdą sobotę od godz. 7.00 do godz. 11.00 oraz poniedziałki od godz. 14.00 do godz. 16.00.
Możliwość wywozu odpadów na teren PSZOK ma każdy mieszkaniec, który złożył deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/360/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. uchwalono stawki opłat za śmieci: link.


INFORMACJA DOT. SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 2016.250 z dnia 29.02.2016 r. właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja składana drogą elektroniczną powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-podpisem).

 

Do pobrania:

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od sierpnia 2018 r.

Deklaracja do pobrania.doc

 

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
piętro I, pokój 3
Telefon: 32 419 80 75 wew.150
osoba obsługująca: Diana Ziegler

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 767
Wytworzył:admin
Data wytworzenia:02-05-2019
Opublikował w BIP:admin
Data opublikowania:02-05-2019 08:06
Ostatnio zaktualizował:admin
Data ostatniej aktualizacji:02-05-2019 09:48