Rok 2014

Uchwała RIO 410/V/75/2014 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie sprawozdaniu z  wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała RIO RIO 4100/IV/120/2014 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Pietrowice Wielkie pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 140.400,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu Ograniczania Niskiej Emisji  dla Gminy Pietrowice Wielkie – IV etap

Uchwała RIO nr 4100/V/138/2014 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku 

Uchwała RIO nr 4100/V/198/2013 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 6.349.246,67 przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała RIO nr 4100/V/199/2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie  uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025

Uchwała RIO nr 4100/V/197/2013  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała RIO nr 4200/V/78/2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 896
Wytworzył:admin
Data wytworzenia:10-07-2014
Opublikował w BIP:
Data opublikowania:11-04-2019 14:41
Ostatnio zaktualizował:admin
Data ostatniej aktualizacji:02-05-2019 14:10