Adaptacja budynku dawnego dworca kolejowego na centrum usług społecznościowych w Pietrowicach Wielkich

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ_zał. 1_Projekt

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

Wyjaśnienie treści SIWZ 3

Wyjaśnienie treści SIWZ 4

Wyjaśnienie treści SIWZ 5

Wyjaśnienie treści SIWZ 6

UWAGA!
ZMIANA TREŚCI SIWZ i ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 2.09.2020, godz. 11.

Zmiana treści SIWZ

 Załącznik nr 1_Przedmiar robót_uzupełniony

Załącznik nr 2_Schemat instalacji fotowoltaicznej wraz ze specyfikacją

Załącznik nr 3a_Zestawienie wyposażenia wewnętrznego

Załącznik nr 3b_Zestawienie wyposażenia zewnętrznego

 Zmiana treści ogłoszenie w BZP ZMIANA

Wyjasnienie treści SIWZ 7

Wyjasnienie treści SIWZ 8 dotyczące kwoty wadium

Wyjaśnienie treści SIWZ_9

Wyjaśnienie treści SIWZ_10

Wyjaśnienie treści SIWZ_11

Wyjaśnienie treści SIWZ_12

 

UWAGA!
ZMIANA TREŚCI SIWZ I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 11.09.2020, godz. 11.

Zmiana treści SIWZ

 Zmiana treści ogłoszenia w BZP ZMIANA

 UWAGA

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Wyjaśnienie treści SIWZ_12

Przedmiar robót.

Załącznik nr 1 - Schemat instalacji fotowoltaicznej wraz ze specyfikacją.

Załącznik nr 2 - Specyfikacja windy osobowej.

Załącznik nr 3a_Zestawienie wyposażenia wewnętrznego.

Załącznik nr 3b_Zestawienie wyposażenia zewnętrznego.

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1897
Wytworzył:ania
Data wytworzenia:01-01-1970
Opublikował w BIP:
Data opublikowania:05-08-2020 14:38
Ostatnio zaktualizował:
Data ostatniej aktualizacji:01-01-1970 01:00